This site uses cookies. Read more.

accept

Om geo

geo är Europas ledande leverantör av produkter och tjänster som hjälper husägare se och förstå sig på sin energiförbrukning. Vi hjälper konsumenter att förstå sig på sin energi samt vidta åtgärder för att kontrollera och minska sin förbrukning, vilket leder till lägre kostnader. I Sverige ger lanseringen av andra generationens smarta mätare konsumenter fantastiska möjligheter. Information i realtid och empirisk information om energiförbrukning kan presenteras på ett sätt som engagerar och informerar konsumenten. Hur mycket använder jag och hur mycket spenderar jag? Följer jag användningsmålet eller inte? Har jag glömt att släcka en lampa någonstans i huset? Insikter kan delas för att ändra beteende, öka medvetenhet och minska kostnader.

Verksamheter så som energiåterförsäljare, kommuner, elnätsföretag och fastighetsutvecklare kan använda dessa lösningar för att erbjuda sina kunder mer, få värdefull kundinsikt genom dataanalyser, öka intäkter och förbättra nya och aktuella förhållanden, samtidigt som kundlojalitet förbättras.

Energiåterförsäljare

geo har omfattande arbetserfarenhet med energiåterförsäljare i Storbritannien och Europa, och även fast varje marknad skiljer sig åt så omfattar alla liknande faktorer, som samma problem och utmaningar. Marknader börjar bli mer konkurrenskraftiga med starkare kundlojalitet och det finns ett tryck för att hjälpa kunder minska sin energiförbrukning som påverkar intäkter. Lagstiftning kan störa existerande företagsmodeller och ny, innovativ teknologi bör hittas, testat och lanseras för att stödja företagsstrategier. geo kan hjälpa återförsäljare med dessa problem och arbeta tillsammans med dig för att hitta den bästa lösningen åt dina kunder.

Kommuner

Fristående internationella undersökningar visar att det mest effektiva sättet att hjälpa personer att förstå sig på sin egen energiförbrukning är att ”göra energin synlig”. Organisationer som kommuner har lyckats hjälpa sina hyresgäster genom att ge råd och tillhandahålla lösningar inom strukturerade program. Energicoacher kombinerat med engagerande energiövervakning ökar medvetenhet, beteendeförändringar och besparingar. Kan hyresgäster dra nytta från enkla lösningar som hjälper dem spara energi och pengar?

Företagsutvecklare

Genom fokuset på att uppgradera fastigheter för att göra dem mer energieffektiva skapas en möjlighet att stödja personerna som bor i dessa fastigheter. Genom att göra energin synlig genom energiövervakningslösningar och värmekontroll, kan fastighetsutvecklare förstärka sitt egna förslag. Fastighetsutvecklare kan uppnå förbättrat energibetyg, men varför bör man inte uppmuntra energisparande?

Kontakta vårt kommersiella team

Kontakta oss